Schenkingen

In het afgelopen jaar heeft het museum drie belangrijke schenkingen ontvangen.
Nadat in het populaire TV-programma Tussen Kunst en Kitsch een originele illustratie voor het boek “Gijsbrecht van Aemstel” tekening van Anton Pieck werd getaxeerd heeft de eigenaar, de heer Van Zeventer, deze aan het museum geschonken.

Mevrouw S. Truyts uit Den Haag, schonk een nooit gebruikte illustratie voor één van de 16 delen van de “Sprookjes van 1001-Nacht”. Anton Pieck werkte 13 jaar lang, van 1943 tot 1956, aan deze uitgave.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft een schilderij uit de provinciale kunstcollectie museum geschonken. Het betreft het door Aleid Slingerland (1919-2010) vervaardigde “Portret van de tekenaar/schilder Anton Pieck”, olieverf op doek uit 1976.