De collectie van het Anton Pieck Museum

De belangstelling voor het werk van Anton Pieck is altijd groot geweest. Voordat hij in 1984 een eigen museum kreeg in Hattem, werden er in Nederland verscheidene tentoonstellingen georganiseerd door musea en particulieren. In 1980 werd in het Singermuseum in Laren ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Anton Pieck een grote overzichtstentoonstelling georganiseerd. De belangstelling was overweldigend: meer dan 60.000 mensen bezochten deze expositie. Door het succes van deze tentoonstelling bloeiden de ideeën voor een Anton Pieck Museum opnieuw op. Max Pieck (de zoon van Anton Pieck) en Jan Weggemans (toen uitgever van Unieboek) waren de belangrijkste initiatiefnemers. Pieck zelf voelde weinig voor het idee. Na 1980 wist hij de plannen nog twee jaar tegen te houden. Maar in 1982 begonnen de ideeën steeds vastere vormen aan te nemen.