Anton Pieck Museum op school

Het Anton Pieck Museum neemt samen met de andere musea en culturele instellingen in Hattem deel aan het project Erfgoedleerlijn voor de basisscholen in Hattem. De bezoeklessen zijn gekoppeld aan les- en kerndoelen van het primair onderwijs. Op de website www.reizenindetijd.nl is meer informatie te vinden.