Anton Pieck Museum op school

Het Anton Pieck Museum neemt samen met de andere musea en culturele instellingen in Hattem deel aan het project Erfgoedleerlijn voor de basisscholen in Hattem. De bezoeklessen zijn gekoppeld aan les- en kerndoelen van het primair onderwijs. Op de website www.reizenindetijd.nl is meer informatie te vinden.

Met ingang van het schooljaar 2023-24 is een nieuwe les toegevoegd:

Kinderen ontdekken tekenen = kijken in het Anton Pieck Museum.

Kort gezegd gaat het om een kijk- en tekenles. Uitgangspunt voor deze les is dat het Anton Pieck Museum een kunstenaar vertegenwoordigt die een meester was in het waarnemen en tekenen.