Wie zijn wij

Missie

Anton Pieck is vooral bekend als ontwerper van het sprookjesbos van de Efteling, bekend van kalenderplaten en van boekillustraties. Dat Anton Pieck naast het illustratieve ambacht ook vele grafische technieken beheerste en zich heeft ontwikkeld tot een begaafd en productief veelzijdig kunstenaar is bij het publiek minder bekend.
Het Anton Pieck Museum wil laten zien wie Anton Pieck was en waarom zijn werk behoort tot het Nederlands kunsthistorisch erfgoed.

Visie

Het Anton Pieck Museum is een klein maar toonaangevend museum dat Hattem, met de andere lokale musea, aantrekkelijk maakt voor bewoners van de regio, dagjesmensen, verblijfs- en cultuurtoeristen.
Het museum beschikt over de grootste collectie origineel erfgoed van Anton Pieck waarmee het museum de veelzijdigheid van de kunstenaar wil tonen.
Inspirerende exposities kunnen bezoekers van alle leeftijden visueel meenemen naar vervlogen tijden, door de inzet van gemotiveerde en ter zake kundige (vrijwillige) medewerkers en met behulp van hedendaagse presentatietechnieken.
Het museum wil bezoeker kennis en inzicht (verdiepen) geven in en interactief kennis laten maken met het grafisch ambacht en figuratieve kunst alsmede met de ambachtsman-kunstenaar.

Organisatie

Het Anton Pieck Museum wordt bestuurd door de ‘Stichting Anton Pieck Museum’. We streven naar een bestuur van vijf personen.

De dagelijkse leiding is in handen van de voorzitter Hans van der Hoeven en van de conservator, Judith Bartel-van Beckhoven. De voorzitter zorgt voor het dagelijks functioneren van het museum. De conservator beheert de collectie en organiseert de tentoonstellingen en andere evenementen, daarbij bijgestaan door bestuursleden met elk een specifieke portefeuille.

De collectie van het museum is ondergebracht in de ‘Stichting Collectie Anton Pieck Museum’. Het bestuur van deze stichting is hetzelfde als het bestuur van de ‘Stichting Anton Pieck Museum’.

Vrijwilligers

Een belangrijke rol binnen het het museum wordt vervuld door zo’n 40 vrijwilligers, die diverse taken vervullen op het gebied van administratie, documentatie, rondleidingen, ICT, educatie en de museum(web)winkel.
Specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in aparte rechtsvormen.
Zo kent het museum, naast de “Stichting Anton Pieck Museum”:

  • de “Stichting Collectie Anton Pieck Museum”, verantwoordelijk voor het beheer, behoud en aanvulling van de eigen collectie;
  • en het “Aankoopfonds Stichting Anton Pieck Museum”, waaraan donateurs en begunstigers bijdragen om de eigen collectie uit te kunnen breiden.

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan kunt u hier lezen: Beleidsplan APM 2023-2027

Aankoopfonds

Het Bestuur van de Stichting Anton Pieck Museum ziet het als zijn taak om de collectie in het museum op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden, waarbij dan wel een streng selectiebeleid in acht wordt genomen. Zo nu en dan worden nog originele werken van Anton Pieck uit particulier bezit aangeboden. Aankoop van deze werken kan niet uit de entreegelden alléén worden gefinancierd. Daarom is het “Aankoopfonds Stichting Anton Pieck Museum” in het leven geroepen.

U kunt de verwerving van meer werken van Anton Pieck steunen door vriend of begunstiger van het museum te worden.

Bij een minimum bijdrage van € 20,00 per jaar aan het aankoopfonds bent u vriend van het museum. Voor uw bijdrage ontvangt u jaarlijks een donatiekaart, waarop ieder jaar een nog onbekende tekening van Anton Pieck is afgebeeld. Deze donatiekaarten zijn daarom interessant voor de verzamelaar. Enkele malen per jaar wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten in het museum en wordt u meegedeeld welke aankopen met gelden uit het aankoopfonds zijn gefinancierd. Donateurs hebben gratis toegang tot het Anton Pieck museum. Tevens wordt u eenmaal per jaar uitgenodigd voor de vriendendag. Bij een jaarlijkse minimum bijdrage van € 50,00 bent u begunstiger van het museum. U heeft dezelfde voorrechten als de vrienden van het museum maar tevens ontvangt u uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere activiteiten in het museum. Verder geniet u een korting van 10% op de artikelen die in de museumwinkel worden verkocht.

Wilt u geen vriend of begunstiger van het museum worden dan is uiteraard een eenmalige gift ook van harte welkom.

Wilt u vriend of begunstiger van het Anton Pieck Museum worden?

klik voor aanmeldingsformulier op ‘vriend worden’

Contactinformatie

Bezoekadres:
Noordwal 31, 8051 ES, Hattem

Postadres:
Noordwal 31, 8051 ES, Hattem

Telefoon:
(038) 444 21 92

Email:
info@antonpieckmuseum.nl

KvK nr: 41039665
BTW nr: NL0076.40.808.B01

ANBI status

De “Stichting Anton Pieck Museum” en  de “Stichting Collectie Anton Pieck Museum” hebben elk de status culturele ANBI-instelling.
Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

De gegevens over de ANBI-status, het bestuur en het beloningsbeleid kunt u hier vinden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag.

Inzage in de financiële huishouding
De financiële verslaglegging is gepubliceerd op de website.