Opening ‘Hellingbaan’ door burgermeester Sanderse

Lang gekoesterde wens ‘Hellingbaan’ in vervulling

Op donderdag 15 september werd bij de entree van het Anton Pieck Museum onder toeziend oog van een klein aantal genodigden de nieuwe ‘Hellingbaan’ geopend.

Voorzitter Hans van der Hoeven heette in het bijzonder Burgemeester Marleen Sanderse van harte welkom, die dit soort activiteiten aan alle kanten ondersteunt gezien haar landelijk actieve rol op dit terrein.

Na de verzelfstandiging van het Anton Pieck Museum in januari 2019 ontstond de wens om naast de tentoonstellingen zich ook te richten op de toegankelijkheid van het museum. Daar hoort ook bij dat het museum goede voorzieningen heeft voor mensen voor wie mobiliteit niet altijd vanzelfsprekend is.

Deze lang gekoesterde wens van het bestuur van het museum is dan ook uitgevoerd door Architectenbureau Karssing, Bouwbedrijf Keizer, Smederij Wessel en is mede door grote inzet van bestuurslid Johan Winkel in vervulling gegaan. Het is de investering door het museum  meer dan waard geweest.

Burgemeester Marleen Sanderse verrichtte samen met Johan Winkel de officiële handeling met het doorknippen van het lint.

Na de opening kon men in het museum nog genieten van een kop koffie met een ‘Hattemer Brok’ en daarna de ‘Hellingbaan’ nog eens goed bezichtigen.

Opening hellingbaan
opening hellingbaan