Anton Pieck Journaal

Het Anton Pieck Journaal is weer verzonden naar alle “Vrienden” en “Donateurs”. In dit nummer veel informatie over de activiteiten van het afgelopen jaar, een vooruitblik naar 2022 en speciale aandacht aan onze zeer toegewijde vrijwilligers.

Download het Anton Pieck Journaal 2021.

AP Journaal 2021