Nieuwe conservator Judith Bartel-van Beckhoven

Judith Bartel-van Beckhoven is vanaf 1 december 2021 de nieuwe conservator van het Anton Pieck Museum. Ze is geboren in Haarlem en opgegroeid op de grens van Overveen en Haarlem en Anton Pieck was dan ook voor haar een bekende persoon. Niet alleen die onopvallende man die in het straatbeeld paste, maar vooral de maker van de prachtige tekeningen die ze in en rond haar huis steeds weer aantrof. Ze houdt enorm van sprookjes en verhalen en vond in tekeningen en schilderijen de inspiratie voor haar fantasie. Al op jonge leeftijd wist ze dat ze kunstgeschiedenis wilde gaan studeren en mensen op weg wilde helpen om kunst als inspiratie te ervaren. Na haar studie Kunstgeschiedenis en Klassieke Archeologie te Amsterdam, volgde ze een master Museology aan de Reinwardt Academie in Amsterdam.

Sindsdien heeft ze altijd voor musea gewerkt, tentoonstellingen gemaakt en zich bezig gehouden met collecties en het publiek. Het overdragen van kennis en de bezoeker daardoor intens leren kijken en genieten, zijn voor haar sterke drijfveren om telkens weer met een nieuw thema aan de slag te gaan. Ze vindt het een eer om in het Anton Pieck Museum te mogen gaan werken. Het werk van Anton Pieck, de diversiteit en vooral het gevoel wat het oproept, maakt dat het een bijzondere plek inneemt binnen de kunstcanon van Nederland. Het Anton Pieck Museum verdient het volgens haar om voor de toekomst gewaarborgd te blijven.

Judith wil met alle vrijwilligers, staf en bestuur ervoor zorgen, dat dit pareltje in Hattem bij steeds meer mensen onder de aandacht gebracht wordt, met leuke, spannende en inspirerende tentoonstellingen en activiteiten.

Conservator Judith Bartel-van Backhoven