Anton Pieck Journaal

Het Anton Pieck Journaal is weer verzonden naar alle “Vrienden” en “Donateurs”. In dit nummer veel informatie over de activiteiten van het afgelopen jaar, een vooruitblik naar 2021 en nieuwe bestuursleden stellen zich voor.

Download het Anton Pieck Journaal 2020.