Convenant cultuureducatie 2021-2025

Woensdag 16 juli 2021 ondertekende onze directeur Mathilde Stam samen met het primair onderwijs, Cultuurplein Noord-Veluwe, de Cultuur aanbieders Hattem en de gemeente Hattem het convenant cultuureducatie 2021-2025.
De partijen willen gezamenlijk optrekken om de kwaliteit van cultuureducatie duurzaam te versterken. Het Rijk, provincies en gemeente spelen een rol in de financiering van die culturele voorzieningen in hun gemeente of daarbuiten.
Ook het Anton Pieck Museum zet zich volop in voor verbetering en verankering van cultuureducatie in het onderwijs. Met de ondertekening van dit convenant willen partijen het fundament versterken voor Cultuureducatie.
Voor meer achtergrond informatie zie:
“Cultuur Oost” convenanten-cultuureducatie
“Cultuur onderwijs” gemeente Hattem.
Ondertekenen convenant cultuureducatie