Kerstavond

Op zekere dag, die heugelijkste van alle dagen des jaars, op kerstavond, was de oude Scrooge druk bezig op zijn kantoor….

Zo begint Dickens’ bekende kerstvertelling dat zich afspeelt in de negentiende eeuw. De kerstvertelling inspireerde Anton Pieck tot het maken van 12 prachtige illustraties in kleur en zwart wit. De oude Scrooge, Marley en Bob Cratchit komen in deze sfeervolle illustraties haast tot leven. Ze behoren tot de fraaiste die hij ooit gemaakt heeft op illustratief gebied, vooral de ragfijne tekeningen van de geestverschijningen munten uit.
De lucht is vol spookachtige gedaanten, die in een rusteloze haast heen en weer ijlen en onafgebroken jammeren terwijl ze zich voortbewegen. Elk van hen draagt ketens zoals Marley’s geest, enkelen, schuldige regeerders wellicht, zijn aan elkaar vastgeklonken, niemand is vrij van boeien.

‘A Christmas Carol’

oftewel ‘Een kerstvertelling’, geschreven door Charles Dickens is één van de meest bekende kerstverhalen. Het verhaal kwam uit op 19 december 1843, deze week 179 jaar geleden, en was gelijk een enorm succes. Het verhaal is van oorsprong een novelle en het verschijnt in een periode waarin Kerstmis steeds verder af is komen te staan van de oude tradities. Er doen op dat moment nieuwe kerstgewoontes hun intrede, zoals het versturen van kerstkaarten, en mede daardoor kon ‘A Christmas Carol’ zo aanslaan bij het grote publiek.

Het verhaal is ook tijdloos door de originaliteit. Het is spannend, soms zelfs eng, het is origineel, het houdt je een spiegel voor en geeft je een kijkje in een andere sociale (lagere) klasse. De Victoriaanse stijl waarin het zich afspeelt oogt bovendien romantisch, met alle kostuums en sociale gebruiken, maar was bikkelhard voor degenen die onderaan bungelden. De kersttijd is dé tijd bij uitstek om aandacht te vragen voor zaken als armoede en onderdrukking. Misschien is dat het geheim van het succes: juist in deze tijd van warmte en genegenheid trekken mensen zich dit meer aan dan anders.

Dickens bleef Piecks favoriete auteur: “s’-Avonds in bed lees ik Dickens, daar ken ik iedere bladzijde van. Misschien is het fout maar ik houd er nu eenmaal van”, verklaarde Pieck ruim dertig jaar nadat hij Dickens kerstvertelling had geïllustreerd.

Het succes van ‘A Christmas Carol’ heeft zich de afgelopen jaren alleen maar vergroot. Films, toneelstukken, stripboeken, in elke mogelijke vorm is dit beroemde kerstverhaal uitgevoerd.