Jaar van de Hanzesteden

Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Hanzesteden. Anton Pieck heeft meerdere Hanzesteden getekend, waaronder Elburg. Zijn ingekleurde tekening van de Vischpoort te Elburg is een zeer fraaie kalenderplaat die gepubliceerd is voor de maanden november/december in de kalender van 1987. Deze kalenderplaat is in de huidige expositie De Passie van Pieck te bekijken.

De oude Hanzestad Elburg staat bekend om haar middeleeuwse vesting met een nagenoeg volledig recht stratenplan. Door de ligging aan de toenmalige Zuiderzee was het in de late Middeleeuwen een welvarende plaats en werd de stad beschermd door een grote stadsmuur met poorten. De Vischpoort is een van de weinige oude stadspoorten die in Nederland bewaard zijn gebleven. Pieck stond op de verhoogde wal ten westen van de stad toen hij deze tekening maakte. Als liefhebber van het winterseizoen heeft hij ervoor gekozen om de stad in de sneeuw weer te geven. Gesigneerd: Elburg Anton Pieck

Bevrijding Haarlem
Bevrijding Haarlem
Bevrijding Haarlem