Anton Pieck Museum op school

Het Anton Pieck Museum neemt samen met de andere musea en culturele instellingen in Hattem deel aan het project Erfgoedleerlijn voor de basisscholen in Hattem.