Anton Pieck, een man vol Goodwill

Anton Pieck had affiniteit met het Leger des Heils Goodwillwerk in Amsterdam. Dat is gebleken in de illustraties die hij maakte voor het boekje ‘Voor mensen van goede wil’/ Goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam.

Majoor Bosshardt kende het werk van Anton Pieck en aarzelde niet om contact met hem op te nemen en te vragen of hij de illustraties voor het nieuwe Goodwillboekje wilde maken. Aanvankelijk aarzelde hij, zoals hij altijd deed als iemand hem een opdracht gaf. Hij had echter over de Majoor gehoord en gelezen en bleek het Leger des Heils en Amsterdam een warm hart toe te dragen. Op de vraag wat hij daarvoor zou berekenen antwoordde hij resoluut: ‘Niets. Anders zou het voor u veel te duur worden’. Zijn voorwaarde was wel dat hij tenminste een jaar de tijd zou krijgen om zijn tekeningen en aquarellen te maken. Elke maand kwam hij naar Amsterdam en de Majoor vergezelde hem. Hij bestudeerde een van de gebouwen of plekjes grondig en maakte een schets. Op dat moment zat het plaatje tot in de kleinste details in zijn hoofd. Op briljante wijze schetste Anton Pieck verschillende facetten van het Goodwillwerk. Heel subtiel en vol sfeer beeldde hij de activiteiten van de heilsoldaten uit in het schilderachtige decor van Amsterdamse grachten en straatjes. Een maand later leverde hij de tekening of aquarel af.

De eerste druk verscheen in 1973 en het was het meest populaire en verkochte boekje. Majoor Bosshardt had de boekjes altijd bij zich om te verkopen bij de vele lezingen in het land die ze gaf over het werk van het Goodwillcentrum. Na afloop kon men die kopen en de opbrengst kwam ten goede aan het Goodwillwerk.