Het Anton Pieck Museum heeft haar collectie in 2022 uitgebreid met:

Nieuw aangekocht werk:

In 2022 heeft het museum weer een bijzondere aankoop gedaan. Het is dan ook een waardevolle aanvulling binnen onze collectie ‘grafisch werk” van Anton Pieck.

Uit 1920 stamt deze houtsnede’Schoorsteen te Giethoorn’. In het ‘Nederlands Venetië’ had Pieck een jaar tevoren een kleine ets van een huisje gemaakt. Het tafereeltje van het primitieve binnenhuis is door hem niet geromantiseerd. In zijn schetsen, anders dan bij de illustraties waarbij een beroep wordt gedaan op zijn onuitputtelijke fantasie, legt hij steeds correct neer wat hij observeert. Je kan er dus van uitgaan dat de poes er zat, de worst er hing, de hammen en het spinneweb er waren, evenals het papiertje op de balk. Vaag is een tegeltableau boven de schoorsteen zichtbaar. De houtsnede zal in de nieuwe vaste expositie een plekje krijgen.

Dankzij de bijdrage van de vrienden van het Anton Pieck Museum is dit financieel mogelijk gemaakt.

Andere laatste aanwinsten:

‘Het Anton Pieck Museum verwerft een bijzondere tekening 

Het Anton Pieck Museum te Hattem is bijzonder blij met de aankoop van een originele tekening uit het kinderboek, Flappie en zijn hondje Dinky, dat Anton Pieck geïllustreerd heeft. De tekening is aangeboden door een particulier die er veel waarde aan hecht dat de tekening voor een groter publiek weer zichtbaar zal worden. 

Op de tekening is het kleine, vreemd uitziende mannetje te zien met rode schoenen en een ketting met een rode edelsteen. Net zoals op vele andere werken van Pieck is ook op deze tekening goed te zien dat Pieck het ontwerp een paar keer heeft aangepast om tot het beste eindresultaat te komen. De tekening zal opnieuw worden ingelijst en is daarna te zien in het museum. 

Dankzij de bijdrage van de Vrienden van het Anton Pieck Museum is deze aankoop financieel mogelijk gemaakt. 

aardmannetje

‘Een schenking van 2 originele werken’

We werden weer eens verblijd met een schenking van twee originele werken uit de nalatenschap van een oud-leerling van Anton Pieck.

  • Een miniatuur (vignet) van twee schaatsers.
  • Een schitterende ingekleurde tekening (kalenderplaat) ‘Wintergezicht’

De ingekleurde tekening en het vignet zijn verschenen bij de tweemaandelijkse kalender van 1969 (jan/febr).

Deze werken zijn weer een waardevolle aanvulling voor onze collectie.

‘Een nieuw aangekocht werk’

Het museum kocht dit jaar één werk aan en wel een vroege ets die nog niet in onze collectie opgenomen was. Het is het ‘Wilgje aan de Loosduinse Vaart’ uit 1913.

‘Kruisgang en kloosterpand van het klooster bij de Sint-Paulusbasiliek te Rome’

‘Illustratie uit de 3-delige serie ROME (1937), deel II ‘Middeleeuwen, Renaissance, Barok’.

De Sint-Paulus buiten de Muren (San Paolo fuori le Mura) is een basiliek in Rome en één van de vier pauselijke basilieken van de stad. Ze werd in opdracht van keizer Constantijn als een kleine basiliek boven het traditionele graf van de apostel Paulus gebouwd, gelegen aan de Via Ostiensis in Rome. De oudchristelijke basiliek werd ingewijd op 18 november 324, tegelijk met de eerste Sint-Pietersbasiliek.

De kleine gedachtenis basiliek werd vervangen door een grote kerk, die in 395 werd voltooid. Na beschadiging door een aardbeving herstelde men de kerk in 440-461. Later kwamen er nog verschillende veranderingen, onder meer aan het dak en bijgebouwen. Het gebouw was in de 5e eeuw groter dan de Sint-Pietersbasiliek en daarmee de toenmalige grootste kerk ter wereld.

Deze unieke boekillustratie is in het museum te zien.

Kruisgang en Kloosterpand - Anton Pieck Museum

‘Het erfgoed van een groot Mongool’

Anton Pieck heeft ongetwijfeld zijn grootste bekendheid te danken aan zijn werk als illustrator. Zijn kleur- en zwartwit tekeningen kwamen via boeken en tijdschriften in grote oplagen onder de mensen. Soms bevatte een boek zijn tekening alleen op de omslag. Zijn eerste geïllustreerde boek was Pallieter, van Felix Timmermans. Dat was in 1921. Het succes was groot. Anton Pieck had een nieuw werkterrein ontdekt! Hij illustreerde voor kinderen én voor volwassenen. In 1933 kwam Pieck in contact met de heer Ad. M.C. Stok, directeur van de Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij. Een jarenlange vriendschap ontstond. Veel uitgaven van de Z.H.U. , ondergebracht in de Cultuurserie, zijn door Anton Pieck geïllustreerd.  De cultuurserie omvatte goede en verantwoorde lectuur, die boeiend was geschreven. Zo verschenen ook twee delen in deze  serie over het erfgoed van een Groot Mongool. Het Mongoolse Rijk werd in 1206 gesticht door Dzjengis Khan. Het omvatte op zijn hoogtepunt een gebied dat zich uitstrekte van Zuidoost-Azië tot Oost-Europa. Het is het op één na grootste imperium uit de wereldgeschiedenis, alleen het Britse Rijk was qua omvang groter. Na de dood van Koeblai Khan, een van de heersers na Dzjengis Khan, viel in 1294 het  rijk in meerdere, kleinere delen uiteen.

Voor beide boeken over een groot Mongool maakte Pieck de omslag. Hij deed hiervoor inspiratie op bij Rashid al-Din (1247-1318), die vizier was in een van de delen van het Mongoolse Rijk, ongeveer het gebied van het huidige Iran.  In zijn functie als vizier kreeg deze de opdracht om de geschiedenis van de Mongolen te beschrijven. Dit werk was rijk geïllustreerd met miniaturen , gemaakt door vele kunstenaars uit die tijd.  Het waren dus de beroemde Perzische miniaturen, die Pieck hebben geïnspireerd tot de omslagtekeningen van “Het erfgoed van een groot Mongool”, De Heerscher en De Nazaten.

Het Anton Pieck Museum heeft onlangs het origineel voor de omslag van De Heerscher kunnen aankopen. Een prachtig en kleurig tafereel, dat schitterend is ingelijst. Dit werk is nu te zien in het museum te zien.

Pasteltekening ‘Jo van Poelvoorde’

Deze unieke tekening uit 1920 mocht niet in onze collectie ontbreken daar dit de enige pasteltekening is die Pieck als techniek ooit gemaakt heeft. Ook is dit de enige tekening van zijn vrouw en heeft hij weinig portretten vervaardigd.