zaal 2

Etsen

Luister naar het verhaal

De ets is een diepdruktechniek waarbij de etser met een naald op een met vernis afgedekte koperen of zinken plaat tekent. De tekening wordt vervolgens ingebeten in zuur (geëtst) en op vochtig papier afgedrukt. Anton is 16 als hij zijn eerste ets drukt, vanaf zijn twintigste had hij zijn naam gemaakt als graficus. Hij kon maar nauwelijks aan de vraag voldoen.

Titel: Brug Rustenburg, Den Haag
Jaar: 1914
Afmetingen: 10,1 hoog x 16,1 breed
Techniek: Ets

Titel: Duinen
Jaar: ongedateerd
Afmetingen: ….
Techniek: Ets

Titel: Duinen te Overveen
Jaar: 1918 (23 jaar)
Afmetingen: 48 x 77,2 cm
Techniek: Ets

‘Duinen te Overveen’ laat een schijnbaar warrige boel van takken en twijgen in de duinen bij Den Haag zien. Bij het afdrukken van deze ets wordt de inkt van het onderste gedeelte, het zand, met de hand van de plaat geslagen. De lucht is licht gekleurd en er is een vleugje krijt op de plaat aangebracht. Zeer nauwkeurig is de kronkelige brem bestudeerd.

Het zijn de duinen waar Anton Pieck ook graag zijn voorliefde voor acrobatiek en circus laat zien door het maken van salto’s in de duinen.

Titel: Wilgje aan de Loosduinse Vaart
Jaar: 1914

Titel: Dotterbloemen
Jaar: ongedateerd
Bijzonderheden: rode inkt

Titel: Plezierjacht in de 17e eeuw
Jaar: ongedateerd
Bijzonderheden: rode inkt

Titel: Pauwen (uitsnede)
Jaar: 1920 (25 jaar)
Afmetingen: 74,7 x 60 cm
Techniek: Ets

‘Pauwen’ is een zeer decoratieve weergave van de natuur. Een meesterwerk op basis van techniek en compositie, en een hoogtepunt in Antons grafische carrière. In dit werk toont hij al zijn kunnen.

De dieren in deze serie vond Anton in Artis waar hij vele uren heeft doorgebracht om ze met uiterste precisie en respect voor het karakter van het dier, op papier te zetten.

Titel: Bremtakje
Jaar: 1917
Afmetingen: 13,5 h x 3,5 b
Techniek: Ets

Anton Pieck probeerde ook wel eens iets uit in kleur en dan het liefst in deze rode-bruine inkt, zoals te zien in de exposite zelf.

Op deze foto van Anton met zijn zoon zijn de duinen op de ets ‘Duinen te Overveen’ bijna te herkennen.

Druktechnieken ets

Wat gebeurt er in de toekomst met de etsplaten?

De etspers

Luister naar het verhaal

In deze zaal ziet u de etspers van Anton Pieck staan. Al sinds zijn jonge jaren (hij was 20) beschikte Anton Pieck over een 1500 kilo zware Krauss-etspers uit 1870 waarmee hij in koper of zink gemaakte etsen afdrukte.

Over de aanschaf van deze pers zei Anton Pieck eens: “Ik had me eerst een klein persje aangeschaft maar na een tijd voldeed die niet meer. Ik vernam toen dat er in Nijmegen een grotere te koop stond voor een redelijke prijs, 400 gulden. Het was een Krauspers van 1870, een ijzeren pers, want mensen als Henri de Braekeleer bijvoorbeeld gebruikten een houten pers. Ik heb die gekocht en liet ze thuisbrengen.

Nu moet u zich voorstellen: dat was een ding van 2 meter hoog. Toen ze die brachten, zei ik naïef: “Breng ze maar even boven!” Ik woonde toen drie hoog bij mijn moeder en toen het brave mens dat gevaarte zag, begon ze te schreien van wanhoop want ze was ervan overtuigd dat het huis zou instorten. Dat was trouwens niet zo denkbeeldig. Vooraleer ik ze kon opstellen, heb ik de vloer moeten laten versterken. Sindsdien heb ik ze nog drie keer verhuisd en ze staat nu hierboven.”