zaal 1

Kalenderplaten

Luister naar het verhaal

In 1913 werkte Anton voor het eerst mee aan een kalender, hij tekende randjes om foto’s op een herdenkingskalender. Later verschenen nog meer kalenders met werk van Anton uit andere projecten. Pas vanaf 1950, toen Anton 55 jaar was, begon hij speciaal voor de kalenders werken te maken. Na zijn pensionering in 1960 besteedde hij daar steeds meer tijd aan.

De platen zijn “gedocumenteerde fantasieën”, Anton bezocht locaties, gebouwen en musea en las naslagwerken voordat hij aan de compositie begon. Het werk berustte dus op de werkelijkheid, maar tijdens het tekenen vulde hij het beeld aan met zijn eigen voorstellingen. Gemiddeld kostte het maken van één plaat, twee maanden.

Tot op de dag van vandaag spreken zijn kalenderplaten tot onze verbeelding. Wieteke van Zeil schreef er een boeiend stuk over in de Volkskrant van 31 december 2020. De beschreven kalenderplaat is te vinden tussen de geëxposeerde kalenders. Zie artikel Volkskrant.

Dit is een van de vroegste kalenderplaten waar Anton Pieck aan mee heeft gewerkt. Hij tekende de randjes. Anton: “…en dat stomme werk werd nog uitgegeven ook.”

Titel: Kalenderplaat ‘Zwarte Bijlsteeg, Amsterdam’
Jaar: 1987
Afmetingen: 31,5 x 50 cm
Techniek: ingekleurde tekening, aquarel en hard potlood

Anton: “Ik wil werken, ik wil heel hard werken en er dan bij neervallen”.
Tot op zijn laatste dag heeft Anton getekend. Dit werk vindt u als origineel op de laatste wand van deze zaal. In de werkhoek van Anton Pieck, beneden in zaal 2, ziet u waar Anton de laatste hand heeft gezet aan deze kalenderplaat. Dit werk lag op zijn werktafel op de dag dat hij overleed en is helaas nooit meer afgekomen.

Titel: foto van de Zwarte Bijlsteeg in Amsterdam
Jaar: tussen 1860 en 1900

Deze foto komt uit het boek ‘De vroegste foto’s van Amsterdam’ door Van Gennep Amsterdam en is te vinden op pagina 17. Dit boek had Anton Pieck als documentatie in zijn kast staan en vind je in het museum terug in het boekenkastje boven zijn werktafel. Dit is een mooi voorbeeld van hoe Anton te werk ging. Naast voorstudies en schetsen ter plaatse zorgde hij voor goede documentatie zoals dit fotoboek.

Titel: Kalenderplaat ‘ ‘s Winters buiten’
Jaar: januari 1957
Afmetingen: 26,5 x 18 cm
Techniek: ingekleurde tekening, aquarel en hard potlood

Naar een verhaal uit ‘De Camera Obscura’

Anton Pieck in zijn werkkamer met een kalenderplaat in de maak op zijn werktafel. Deze werktafel bevindt zich overigens in ons museum in zaal 2 (souterrain).

Anton tekende het liefst en plein air. Graag zocht hij in binnen- en buitenland de mooiste plekjes op om voorstudies, door hem ‘dingen en krabbels’ genoemd, te maken voor onder andere kalenderplaten. Hier zie je hem rustig buiten tekenen.

Anton Pieck over zijn kalenders